Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

      Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w Komendzie Powiatowej Policji w Turku

 

 

Wydział Kryminalny

 

- Dziennik korespondencji

- Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

- Rejestr śledztw i dochodzeń

- Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia

- Rejestr postępowań rejestrowych

- rejestr faksów

 

 

Wydział Prewencji

 

- Dzienniki korespondencyjne

- Skorowidz do prowadzonego dziennika

- Rejestr prowadzonych postępowań w sprawach nieletnich

- Rejestr mandatów karnych

- Rejestr meldunków informacyjnych

- Rejestr PRD-5

- Rejestr spraw o wykroczenia

- Skorowidz do prowadzonego rejestru

- Rejestr Niebieskich kart

- Ksiązka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

- Rejestr notatników służbowych

- Rejestr badan przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości

   Alkotest

- Rejestr badan przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości

   Alcosensor

- Książka odpraw do służby

- Ksiązka nadzoru nad służbą

- Ewidencja osób zatrzymanych i doprowadzonych do KPP Turek a nieosadzonych w

   PDOZ

- Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub         

   Doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

- Książka dyspozytora

- Ksiązka ewidencji wydanych kluczy

- Ksiązka usuniętych pojazdów

- Rejestr faksów przychodzących i wychodzących

- Rejestr wydanych radiotelefonów

- Ksiązka przebiegu służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych

   W celu wytrzeźwienia

- Ksiązka dozorów

- Ksiązka wydawania broni

- Rejestr przepustek jednorazowych

- Rejestr osób pozbawionych wolności przebywających na przepustkach

- Ksiązka pokwitowania odbioru fiolek

- Rejestr badań Morfo –Rapid

- Ewidencja działu uzbrojenia i sprzętu bojowego

- Rejestr wydanych notatników

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

- Dziennik korespondencyjny

- Rejestr zdarzeń drogowych

- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy

- Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzonych urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

- Książka przebiegu służby

- Książka pracy urządzenia videorejestrator

- Książka pracy mierników prędkości

- Rejestr kart Prd-5

- Rejestr wykroczeń

- Rejestr mandatów

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

 

- Dziennik ewidencyjny

- Dziennik przepisów

- Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów i wpisów

- Rejestr wydanych przedmiotów

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

- Rejestr ewidencji wejść i wyjść

- Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

- Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych

- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

 

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

 

-Dziennik Korespondencji

-Skorowidz alfabetyczny do dziennika korespondencji

-Rejestr korespondencji wpływającej

- Książka doręczeń

- Rejestr pomocniczy wykonanych kserokopii

- Rejestr Korespondencji wychodzącej

- Ksiązka ewidencji pieczęci

- Książka ewidencji wyników badania krwi

- Rejestr ewidencji książek i dzienników dla dokumentacji

- Rejestr korespondencji wpływającej do Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia

- Ewidencja faksów

- Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

- Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji

- Dziennik rozkazów nagrodowych Komendanta Powiatowego Policji w Turku

- Dziennik przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych

- Dziennik przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Turku

- Dziennik innych zewnętrznych przepisów prawnych

- Rejestr wydawanych delegacji służbowych

- Rejestr ewidencji i wykorzystania kart zbliżeniowych

- Zeszyt odpraw

- Księga inwentarza księgozbioru

- Rejestr wydawanych decyzji w sprawie umorzenia postępowania sprawdzającego

- Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt KPP Turek

- Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt KPP Turek

- Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B i BE składnicy akt 

   KPP Turek

- Rejestr protokołów brakowania kategorii BC składnicy akt KPP Turek

 

 

Zespół Wspomagający 

- Ewidencja działu transportu i MPiS, oraz szkód

- Ewidencja działu techniki policyjnej

- Ewidencja działu techniki biurowej, druków i art. biurowych

- Ewidencja sprzętu żywnościowego

- Ewidencja sprzętu kulturalno- oświatowego

- Ewidencja sprzętu szkoleniowo- sportowego

- Ewidencja sprzętu gospodarczego

- Ewidencja sprzętu p/ ppoż.

- Ewidencja przedmiotów mundurowych

- Ewidencja napojów chłodzących

- Ewidencja działu mieszkalnego

 

 

 

 

Komisariat Policji w Dobrej, Komisariat Policji w Tuliszkowie

 

- Dziennik korespondencyjny

- Rejestr korespondencji wpływającej

- Rejestr korespondencji wychodzącej

- Ewidencja faksów

- Rejestr kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

- Rejestr spraw o wykroczenia

- Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia

- Rejestr śledztw i dochodzeń

- Rejestr poszukiwań

- Rejestr dozorów policyjnych

- Rejestr interwencji

- Rejestr wydawanych notatników służbowych

- Rejestr mandatów karnych

- Rejestr MRD-5

- Dziennik Niebieskich kart

- Rejestr meldunków informacyjnych

- Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzonych urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2013
Data modyfikacji : 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Latuszewski
do góry