Kontrole prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Turku - Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Turku

 

 

 

Wykaz kontroli  przeprowadzonych  w KPP Turek

 

 

 

 

Lp.

Jednostka

kontrolująca

Czas trwania

Czynności

Kontrolnych

 

Temat kontroli

 

Sposób

udostępnienia

dokumentacji

z kontroli

1.

KWP Poznań

Wydział Prewencji

14.04.2012r

Pełnienie służby

 

 

Na wniosek

 

 

2.

KWP Poznań Wydział Kryminalny

12.10.2012r

Terminowość rejestracji w KSIP osób poszukiwanych i zaginionych

Na wniosek

 

 

3.

KWP Poznań Wydział Kryminalny

18.10.2012r

Prawidłowość podejmowanych czynności i ich dokumentowanie w prowadzonych sprawach poszukiwawczych

Na wniosek

 

 

4.

KWP Poznań

18.10.2012r

Realizacja zadań związanych z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w jednostkach Policji osób skazanych lub ukaranych w czasie trwania imprezy masowej

Na wniosek

 

 

5.

 

 

KWP Poznań

19.10.2012r

Zgodność stanów ewidencyjnych ze stanem faktycznym broni i amunicji będącej w dyspozycji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

Na wniosek

 

 

6.

KWP Poznań Patrol Oficerski

01.03.2013r

Sposób pełnienia służby i realizacja zadań na trasie koordynowanej

Na wniosek

 

 

7.

 

 

KWP Poznań Wydział Ruchu Drogowego

28.03.2013r

Sposób prowadzenia dokumentacji w WRD KPP Turek m.in. w zakresie inżynierii rogowej

Na wniosek

 

 

8.

KPP Turek Wydział Prewencji

10-15 .04.2013r

Prowadzenie dokumentacji przez dzielnicowych-elektroniczna forma prowadzenia książki rejonu

Na wniosek

 

 

9.

Komenda Główna Policji

12.06.2013r

Organizacja przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Na wniosek

 

 

 

10.

KWP Poznań

14.06.2013r

Kontrola pełnienia służby. Prowadzenie dokumentacji w Zespole Dyżurnych

Na wniosek

11.

KWP  Poznań

Wydział dw. z Korupcją

15.10.2013r

Wykonywanie czynności w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej

Na wniosek

12.

KWP Poznań

Wydział Kryminalny

31.10.2013r

Kontrola prowadzenia czynności poszukiwawczych

Na wniosek

13.

KWP Poznań

Wydział Ruchu Drogowego

31.10.2013r

Kontrola realizacji zdań w ramach akcji ZNICZ 2013

Na wniosek

 

14

Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszar województwa wielkopolskiego

8.11.2013r

Higiena pracy

Na wniosek

 

15 KWP Poznań 15.04.2014r Prawidłowość sprawowania kontroli nad osobami zatrzymanymi oraz pełnienia nadzoru służbowego nad policjantami w PDOZ Na wniosek
16 KWP Poznań Zespół Szkolenia OPP w Poznaniu 24.04.2014r Kontrola pełnienia służby Na wniosek
17 KWP Poznań Wydział Kontroli 7.08.2014r Prawidłowość gospodarowania środkami oper.policji w KPP Turek Na wniosek
18 KWP Poznań Wydział Ruchu Drogowego 8.10.2014r Sprawdzenie realizacji zadań w ramach akcji policyjnych Na wniosek
19 KWP Poznań Patrol Oficerski 30.01.2015r Kontrola pełnienia służby w jednostce Na wniosek
20 KWP Poznań Sekcja Organizacji Służby 20.05.2015r Czynności nadzorcze z zakresu organizacji pełnienia służby w PDOZ.Wykonywanie zadań przez policjantów w konwojach i doprowadzeniach Na wniosek

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2013
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Latuszewski
do góry