Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji w Turku jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji
 

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2009
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy
do góry