Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji
 
1) Kierownictwo
 
Komendant Powiatowy Policji - insp. Michał Grzelak

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Roman Frątczak
 
2) Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji
Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału – asp.sztab. Piotr Krajewski
tel.  47 77 37 272
Sekretariat
tel.  47 77 37 270
 
Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału – podinsp. Andrzej Grobelski
te.  47 77 37 221
Zastępca Naczelnika – podkom. Michał Gut
tel.  47 77 37 222
Sekretariat
tel.  47 77 37 220
 
Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału –  podkom. Kamil Kruszyński
tel.  47 77 37 261
Sekretariat
tel.   47 77 37 260

Oficer Prasowy

tel.  519064900, 47 77 37 209
e-mail:  rzecznik.turek@po.policja.gov.pl

3) Jednostki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji
 
Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Kierownicy (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji:
 
 
Komisariat  Policji w Dobrej
 
Komendant Komisariatu - asp.sztab. Paweł Antoniak
tel.  47 77 37 340
 
 
Komisariat  Policji w Tuliszkowie
 
Komendant Komisariatu - asp. sztab. Roman Marczyński
tel.  47 77 37 380

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2015
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy
do góry